ملاحظات فقهی پیرامون دفاع مردم غزه
59 بازدید
مصاحبه کننده : دری،محمد حسین
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : گواه ) بهار و تابستان 1388 - شماره 14 (3 صفحه - از 72 تا 74)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی